ASP İL MÜDÜRÜ İLBAŞ'TAN 10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI MESAJI

 Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
İlbaş, 1948’de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi "insan haklarının anayasası" olarak tanımlandığını anımsatarak,  Birleşmiş Milletler Kurucu Antlaşması’nda önemli bir yer tutan insan haklarının, 10 Aralık 1948 tarihinde "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi" ile özel bir düzenlemeye konu olduğunu ifade etti.
İlbaş,  BM Genel Kurulu’nun kabul ettiği Beyannamenin , ülkemiz tarafından da 6 Nisan 1949’da onaylandığını hatırlatarak, şunları ifade etti:
‘’İnsan haklarının güvence altına alınması, geliştirilmesi, bu konuda tüm dünyada insanların bilgilendirilmesi ve insan hakları bilincinin yaygınlaştırılması açısından anlam ve öneminin dünya kamuoyunca paylaşılması amacıyla 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır.  Beyanname, tüm insanların hiçbir ayrım gözetmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olduğunu ilan etmektedir. Buna göre herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal yada başka bir görüş, doğuş, tabiiyet, servet ya da benzeri başka statü gibi herhangi bir ayrım gözetmeksizin bu Beyannamede ileri sürülen tüm hak ve özgürlüklerden eşit bir şekilde istifade eder. Evrensel Beyannamenin ilanından sonraki yıllarda, insan hakları ihlallerinin önlenmesine yönelik uluslar arası mekanizmalar oluşturulmuş, bunun sonucunda insanlık suçu işleyenlerin yargılanabileceği uluslar arası mahkemeler kurulması aşamasına gelinmiştir. Hakların, kadın, erkek, engelli, çocuk olarak değil, genel anlamda insan hakları olarak ele alınması büyük önem taşımaktadır. Günümüzde insan haklarının korunması ve geliştirilmesi ülkelerin bir iç sorunu olmaktan çıkmış, tüm insanlığın ortak bir sorunu haline gelmiştir. Dünyadaki katliamlar ve savaşlar devam ederken insan haklarının sadece kağıt üzerinde kaldığını anlıyoruz. İnsan hakları kavramı sadece kâğıt üzerinde kalmamalı, eylemede geçmelidir"
İnsan haklarının korunmasının önemine değinen İlbaş, mesajını şöyle tamamladı:
"İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusundaki sorumluluk öncelikle devletlere ait olmakla birlikte, bu görev medyadan sivil toplum örgütlerine kadar tüm kuruluş ve bireylerin işbirliğini gerektirmektedir. Bu çerçevede, insan hakları bilincinin ve insan haklarının tam olarak benimsenerek uygulanması için gerekli sorumluluk duygusunun bireylerde özellikle sivil toplum kuruluşları ve medyada bulunması büyük önem taşımaktadır. İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin her ülkenin kabul etmesi ve uygulaması gereken evrensel değerler olduğu gerçeği ülkemizde de tam anlamıyla özümsenmiştir. Çağımızın tartışma götürmez bir olgusu da, bu konularda ciddi sorunları olan ülkelerin, ekonomik ve sosyal sorunlarını sağlıklı bir şekilde çözüme kavuşturmakta çaresiz kaldıklarıdır. İnsan haklarının korunup geliştirilmesi kamu güvenliğini tehdit eden bir unsur değil, bilakis bireylere onurlu bir yaşamın tüm koşullarını sağlaması yönüyle kamu düzeninin, huzurun ve esenliğin teminatıdır. Tüm kurum, kuruluş bireyler ve özellikle medya tarafından insanların insan hakları konusunda bilgilendirilmesi ve hak arama bilincinin geliştirilmesine yönelik bir fırsat olarak görülmesi; insan hak ve özgürlüklerinin herkes için tüm yönleriyle korunup hayata geçirildiği bir dünyaya ulaşılması temennisiyle 10 Aralık Dünya İnsan hakları Gününü kutlarız. Dünyada savaşların olmadığı, mazlmlarınmağdur olmadığı, gerçek insan hakları kavramının hayata geçmesini temenni ediyoruz "

 
 

Sonraki Sayfa: ASP İL MÜDÜRLÜĞÜNDE ‘’ PROTOKOL VE NEZAKET KURALLARI” SEMİNERİ

Önceki Sayfa : ERZURUM'DA KADIN İSTİHDAMI ÇALIŞTAYI